Coiseachd New York fhad ‘s a tha Trans Ban air a thoirt air ais

Tha an ath-ghairm a’ bualadh reachd a bha a’ toirmeasg loitearachd airson adhbharan siùrsachd a bha air fhaicinn gu farsaing mar leth-bhreith.

Às deidh do stoirm sneachda Texas cuir às do chumhachd a’ bhoireannaich seo, bha aice ri rèiseadh gus a nighean a chumail beò

Chaidh am màthair seo de sheachdnar fhàgail às aonais dealan, rud a bha cruaidh fheum oirre airson an nighinn aice, aig a bheil suidheachadh a dh'fheumas inneal airson biadh a thoirt na corp.